Forældre / Parent
Povel Christian Wissing
1774 - 1775
* +
Død 1 år gammel.